Φωτογραφιες

Στην σκήτη του πατρός Παισίου, με τον Κωνσταντίνο και τον φίλο Νίκο Νιώρα, Ιούλιος , 2010, Αγιον Ορος