Φωτογραφιες

Με τους συναδέλφους καθηγητές Παναγιώτη Καλδή, Κώστα Αποστολόπουλο, Μητούλα Ρόιδω και τον φίλο Θανάση Λύρο, Αθήνα, 2009