Συντομο Βιογραφικο

Σύντομο Βιογραφικό

Δρ.  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

Καθηγητής 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κοσμήτορας 

Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

www.ioanniskalavrouziotis.gr

 

Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο της Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ‘Διαχείριση αποβλήτων’, Συντονιστής της Θεματικής ενότητας ‘Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων’ ΔΙΑ (60) Απρίλιος 2017-μέχρι σήμερα.

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (από 01 Σεπτεμβρίου, 2016).

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Μάρτιος 2012 - Ιούλιο 2013).

Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας στο Τμήμα Διαχείρισης

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (2006-2011). Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 24-12-2010.

Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρινίου) από 8/11/2002- 2006.

Πτυχιούχος Γεωπονικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1984.

Διδάκτορας της περιβαλλοντικής γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας από το έτος 1999.

Γεωπόνος του Υπουργείου Γεωργίας από το έτος 1988-2000.

Μέλος του Δ.Σ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2000-2003.

Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά τις περιόδους 1991-1993, 1993-1995, 1995-1997, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίου Μάιος 1997.

Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης ΜΟΠ - Δυτ. Ελλάδος και Πελοποννήσου, υπεύθυνος του Γεωργικού Τομέα FEOGA για την Περιφέρεια 1990-94.

Συντονιστής και Βασικός Εισηγητής της Ομάδος Εργασίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος για το πρόγραμμα DELLORS II για την Αγροτική Ανάπτυξη στους Νομούς της Δυτ. Ελλάδος 1990-93.

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στο Δ.Σ. του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Κ. Αχαΐας (LEADER I) 1992-93.

Διευθυντής της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος από 30/1/93 έως 25/11/93.

Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πιστοποίησης επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ 2004-2005.

Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 2006-2009.

 Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούνιος 2006 – Ιανουάριος 2010.

Έχει συγγράψει 5 Βιβλία και Κεφάλαια, 82 εργασίες σε Διεθνή περιοδικά, 55 εργασίες σε Διεθνή συνέδρια , 45 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Περιβαλλοντική γεωχημεία
  • Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Διαχείριση εδαφών
  • Αλληλεπιδράσεις βαρέων μετάλλων σε εδάφη και φυτά